دعوت به همکاری

برای مشارکت در ساخت آپارتمان، شهرک سازی (ساحلی و جنگلی) به صورت تهاتر و یا درصد پیمان و یا ویلا سازی یا اصطلاحا باغ ویلا آماده همکاری می باشیم.